AMD

Åldersförändringar i macula (gulafläcken) så kallat AMD är en av de vanligaste orsakerna till synnedsättning hos äldre personer.

Macula (gulafläcken) är den del av näthinnan som producerar ett skarpt seende. Utanför macula har man ett perifert och suddigare seende, dvs sidoseende.

Vid förändringar i macula kan man uppfatta en störande fläck centralt i seendet. Man kan få problem med att läsa och känna igen ansiktsdrag medan sidoseendet fortfarande kan vara relativt intakt. Raka linjer kan uppfattas som krokiga och när man skall läsa står inte bokstäverna fint på samma rad. Ju mer förändringar desto större synförlust.

Det finns två olika varianter att AMD, torr AMD och våt AMD.

Torr AMD är den vanligaste formen, och beror på att slaggprodukter blir kvar under gulafläcken och påverkar syncellerna. Här går förloppet av synförlusten långsammare och man kan länge uppleva som en suddig fläck i sitt centrala seende.

I dagsläget finns ingen medicinsk behandlingsform men det har visat sig att kosttillskott med antioxidanter i rätt sammanfattad mängd bromsat upp förloppet och i vissa fall har patienten återfått en del syn. Vi har i vårt ögonapotek kosttillskotten Optivital, Provisus och MacuShield.

Våt AMD är en mer fortskridande form av åldersförändring. Det beror på att små nybildade blodkärl läcker blod och samlas under näthinnan. Detta ett snabbare förlopp och varningssignaler är hastig synförlust och att man ser krokiga linjer. Ta genast kontakt med din optiker eller ögonläkare om du upplever sådana symptom. Denna form av AMD är behandlingsbar.

Största riskfaktorerna till bägge varianterna är ålder och ärftlighet. Man kan minska riskerna genom att sluta röka och äta sunt. I vårt ögonapotek finns det ett hälsokostpreparat som är baserad på en stor studie i USA, AREDS 2, i vilken man har sett en positiv effekt på torr AMD.

Många människor har i dag en ögonsjukdom utan att veta om det. Flertalet ögonsjukdomar är ärftliga, så hör med dina släktingar om deras ögonhälsa. För att förebygga och behandla förändring på näthinnan är det viktigt med regelbundna kontroller av dina ögon.

Välkommen att boka tid för en ögonhälsokontroll.