Barnens ögon

Det är viktigt för barnens utveckling och inlärning att kunna se bra. Synproblem kan uttrycka sig i form av t.ex. huvudvärk, text som hoppar, samt svårigheter att fokusera och koncentrera sig. Barn som blundar med ett öga eller gnuggar sig mycket i ögonen kan också vara ett tecken. Så många som vart fjärde barn har man sett ha den problematiken i skolan.

Barn har en tendens att kunna spänna ögonen och på så sätt få en tillfälligt bra syn. På Optiker Almå har vi magisteroptiker som har behörighet att droppa avslappnande droppar i ögat, vilket gör att musklerna slappnar av och man får då fram de rätta värdena. Man gör en så kallad synundersökning i cykloplegi.

Studier visar att mycket mobiltittande kan göra ögonen överansträngda då man ofta håller mobilen på ett mycket närmare avstånd än t.ex. en bok. I vissa studier har man kunnat påvisa att ungdomar mellan 16–25 år i genomsnitt tittar 40 timmar i veckan på sin mobil.

Det finns olika lösningar till barnens synproblem, så som ortoptisk träning, läsglasögon eller ”lightprogressiva” glasögon. Man gör en noggrann synundersökning för att kunna rekommendera vad som är lämpligast just för varje barn/ungdom.

Vi rekommenderar att barn/ungdomar mellan 8–18 år undersöker sina ögon en gång om året.

Barn till och med 7 års ålder undersöks av ögonläkare/ortoptist på sjukhuset som därefter skriver ut recept på barnets styrkor. Är barnet över 8 år så bokar man tid hos optiker för en synundersökning.

Östergötlandslandsting ger glasögonbidrag på 800kr 1 gång per år t.o.m. 19 års ålder.

Ring för att boka en synundersökning för barn.