Diabetes & Diabetesretinopati

Det är mycket viktigt för en diabetiker att regelbundet kontrollera sina ögon. Diabetes är en sjukdom som även kan drabba näthinnan. Diabetes påverkar blodkärlen och därmed även ögats blodkärl. Det kan bildas nya kärl, så kallade nykärlsbildningar, och dessa kan läcka vätska så att man får blödningar på näthinnan.

De små kärlen på ögats näthinna är känsliga för högt blodsocker så därför bör diabetespatienter droppas med pupillvidgande droppar vid undersökning. Då får man en bättre överblick av perifera näthinnan där förändringarna oftast börjar och man kan sätta in behandling i tidigt stadium så synen inte hinner bli skadad. Blödningar i perifera retina ger ofta inga symtom så därför är det viktigt att man regelbundet tar Fundusfoto och OCT-bilder. Det är först när macula (gulafläcken) blir drabbad som man upplever en mörk central fläck. Om man däremot ser som en gardin från sida/nedifrån och blixtar kan man istället ha drabbats av näthinneavlossning, då skall man genast kontakta sin ögonläkare. Diabetespatienter har större risk att drabbas av näthinneavlossning p.g.a. sin sjukdom.

I en ögonhälsokontroll hos Optiker Almå ingår synfältsmätning, tryckkontroll av ögat, ögonbottenfotografering samt en OCT-scanning av macula. Våra specialutbildade magisteroptiker sammanställer resultat och tittar på bilder och vid misstanke om förändringar skickar man en remiss tillsammans med bilderna till ögonläkare för ytterligare bedömning och eventuella åtgärder.

Det bästa sättet för att bevara synen och ha kontroll över sin diabetes är att regelbundet kontrollera sitt blodsocker och för sin syns skull regelbundet göra en Ögonhälsoundersökning. Hos Optiker Almå sparas alla bilder så man lätt kan jämföra eventuella förändringar på näthinnan.