Digital ögonstress

Visste du att en mindre skärm ger större risk att påverka ögonen hälsa?

Orsaken varför myopin (närsyntheten) ökar är multifaktoriell. Man vet att det är ett samspel mellan miljön och genetiska faktorer. Den ökade utbredningen av myopi tros emellertid vara en konsekvens av miljö- och livsstilsförändringar. Minskad tid utomhus, urbanisering, längre utbildningar ger mer närstudier och även långa perioder av mycket närarbete har identifierats som riskfaktorer för att utveckla myopi. I denna teknologiska utveckling som sker nu, utsätts barn nu för en annan möjlig riskfaktor för myopi – digitala enheter.

Smartphones, surfplattor och datorer används allt oftare i en mycket tidig ålder i både hem och skolmiljöer. Framför allt har smartphones blivit en ständigt närvarande del av det moderna livet. Barn och ungdomar är den snabbast växande befolkningen av smartphoneanvändare, vilket återspeglas i den senaste användningsstatistiken. Studier har visat att från 2 års ålder använder mer än hälften av barnen internet varje dag. Från 10 års ålder har 9 av 10 barn egen smartphone och ungdomar mellan 15–25 år använder sin smartphone eller surfplatta på fritiden i genomsnitt 40 timmar i veckan. Smartphones är den mest använda enheten av tonåringar för internetåtkomst.

Mycket smartphone- och surfplattsanvändning kan ge ökad myopi, digital ögonstress = astenopiska ögonbesvär så som huvudvärk, koncentrationssvårigheter, suddig text framför allt i slutet av dagen och en brännande känsla i ögonen. Det finns olika hjälpmedel att lindra symtomen och besvären. Vi på Optiker Almå kan hjälpa dig med dina problem, ring och boka tid för en ortoptik synundersökning.