Dyslexi

Dyslexi/dyskalkyli

Många barn har problem med att läsa och räkna. I skolan görs många utredningar och eventuellt får man en diagnos. Flertalet av dessa barn har även ett synproblem. De kan vara översynta, astigmatiska eller ha ett samsynsproblem. På senare år har det även blivit fler som har problem med överansträngning i ögonen på grund av mer närarbete såsom vid användning av läsplattor och mobiltelefoner.

Vid för mycket närarbete kan ögat hamna i kramp vilket kan medföra att växlingen mellan avstånd och nära försvåras. Barnen kan få huvudvärk, tappa koncentrationen och bli allmänt ofokuserade. Här kan ortoptisk träning hjälpa.

Barn med dyslexi/dyskalkyli kan uppleva att det blir lättare att läsa och förstå texten med ett filterglas. Här får man prova sig fram, då det är väldigt individuellt om det ger någon effekt eller ej. Det finns även bra läslinjaler med förstoring som kan underlätta läsningen och hålla fokus på raderna. I skolan finns det även hjälpmedel såsom talböcker och inläsningshjälpmedel. Kontrollera med skolan vad som finns att tillgå.

Det är viktig att barn som har fått en diagnos gör en grundlig synundersökning hos någon av våra specialistoptiker.

Välkommen att ringa för att boka en tid hos någon av våra specialister.