Grön starr

Grön starr eller Glaukom som sjukdomen heter, är en ögonsjukdom som påverkar synnerven och därmed seendet. Sjukdomen har oftast ett långsamt förlopp men det finns även en variant av snabbt förlopp. Bägge varianterna är allvarliga och man behöver snabbt vård för att bromsa upp synförlusten. Denna sjukdom kan vara svår att själv upptäcka då det oftast börjar med att man gradvis tappar sidoseendet.

Det finns olika former av glaukom och den vanligaste är Öppenvinkelglaukom. Den medför att synnerven långsamt förtvinas och det perifera seendet dvs sidoseendet blir gradvis sämre. Det är svårt att själv upptäcka denna sjukdom då trycket i ögat kan vara inom normala gränser men synnerven ändå påverkas och förtvinas.

Obehandlad glaukom kan leda till stor synförlust och tillslut blindhet. För att upptäcka sjukdomen tidigt är det viktigt att man besöker sin optiker för en Ögonhälsokontroll. Då undersöker man synfältet, trycket, näthinnan samt synnerven och ser på så sätt tidiga förändringar i ögat vilka kan vara tecken på glaukom. Hittar man några sådana förändringar skickar man remiss.

Orsaken till varför vissa människor utvecklar glaukom är fortfarande okänd, men ett högt ögontryck innebär större risk att utveckla glaukom. Man vet också att det finns en viss ärftlighet av sjukdomen, så har man någon i släkten med glaukom så är det ännu viktigare att göra ögonhälsoundersökningar regelbundet.

Akutglaukom (trångvinkelsglaukom) uppkommer vid en drastisk ökning av ögontrycket. Det kännetecknas av intensiv smärta i ögat, rodnad av ögonvitan samt en kraftig synnedsättning kan följas av Illamående och kräkningar. Upplever man detta skall man genast åka till sjukhuset för att bli undersökt av en ögonläkare.

Risken för att få glaukom ökar med åldern men även ärftlighet spelar roll. Man vet också att vissa sjukdomar så som diabetes, högt blodtryck och om man är kraftigt närsynt ger ökad risk för glaukom.

Glaukom går att behandla på olika sätt. En variant är med trycksänkande droppar. Här finns det två olika varianter. Den ena öppnar upp kammarvinkeln (trabekelverket) och ökar avrinningen av kammarvätska, och den andra bromsar upp tillförseln av kammarvätska. Därför kan man ha två olika droppar morgon och kväll. Man kan även med diolaser minska produktionen av kammarvätska. Med trabekulektomi kan man öka avrinningen av kammarvätska eller sätta in olika former av ventil tex instant.

Vilken behandling som passar dig bäst avgör din ögonläkare.