Synfel

1Närsynthet

Närsynthet, även kallat myopi, innebär att ögat är för långt i förhållande till brytkraften så ljuset hamnar en bit framför näthinnan, vilket i sin tur gör att objektet upplevs suddigt. Är man närsynt har man god syn på nära håll, men sämre på långt.

I skolåldern är det vanligt att närsynthet bryter ut, vilket kan märkas genom att det blir suddigt på tavlan eller tv, och att man då behöver kisa för att se klarare.

Det är viktigt att korrigera sin närsynthet fullt ut, annars är risken att den förvärras. Synfelet kan korrigeras med linser eller glasögon. Debuterar närsyntheten i ung ålder rekommenderar vi att man börjar med myopi-kontrollerande korrektion. Kraftig närsynthet är genetisk och om man har närsynta föräldrar ger det ökad risk att bli närsynt. Det finns samband mellan kraftig närsynthet och vissa ögonsjukdomar vars risk ökar med åldern, t.ex. näthinneavlossning, katarakt (grå starr), glaukom (grön starr) samt myoptisk maculadegeneration.

Det finns myopi-kontrollerande linser så som endagarslinsen MiSight, nattlinsen orto-K samt linsen Dreamlight , som gör att närsyntheten bromsas.

Studier visar även att utevistelse bromsar närsyntheten, eftersom man då växlar synen mer mellan olika avstånd och det perifera seendet används mer. Enligt en studie från universitet i Cambridge fann man att för varje timme spenderad utomhus per vecka reduceras risken för närsynthet med hela 2% i snitt. Enligt en populär teori så lär solens UV-strålar frigöra dopamin i kroppen som bidrar till att ögonen utvecklas på ett sundare sätt, men denna teori har dock inte blivit bevisad ännu.

Det är viktigt att kontrollera synen regelbundet. Vi rekommenderar årliga kontroller för barn och koll vartannat år för vuxna.

Översynthet

Översynthet, som även kallas hyperopi, innebär att ögat är för kort i förhållande till brytkraften. Det i sin tur gör att ljuset hamnar bakom näthinnan.

När man är yngre kan man med hjälp av ögats muskler korrigera sin översynthet så att ljuset hamnar på näthinnan och man får en skarp bild. Problem i form av huvudvärk vid panna/tinningar, trötta ögon, torra/grusiga ögon, värk runt ögongloberna är vanligt förekommande. Synen varierar så att man ibland ser klart och ibland suddigt, samt har svårt att växla mellan olika avstånd. Framförallt upplever man synen sämst på nära håll, tex vid läsning. Därför är det viktigt att korrigera sin översynthet.

Efter ca 40 års ålder blir linsen i ögat stelare, vilket gör att synen inte kan korrigeras med hjälp av ögats muskler längre. Då början man se suddigt både på avstånd och på nära håll.

Översynthet kan korrigeras med glasögon eller kontaktlinser.

Eftersom barn har en tendens att spänna sina ögonmuskler, kan det ibland behövas en synundersökning då man droppar ögonen med cykloplegi, vilket innebär att musklerna i ögat slappnar av och man får fram det korrekta synfelet. Vi har magisteroptiker som har behörighet att utföra denna undersökning.

Ring för att boka en tid för barnsynundersökning då undersökningen kan ta längre tid och kräva en specialistoptiker.

Vi rekommenderar att man kontrollera barnens ögon 1 gång per år och vuxna vartannat år.

Ålderssynthet

Vid 40- till 50-årsåldern har linsen i ögat börjat stelna, och ögats muskler blir svagare vilket gör att synen blir allt sämre på nära håll. Detta kallas ålderssynthet eller presbyopi. Åldersynthet är en naturlig del av ögats åldrande.

Första symtomen är att man har svårt att ställa om blicken från långt till nära. Sedan kommer det att man inte kan hålla objektet/texten så nära längre, utan får sträcka på armarna. Man blir även mer beroende av bra ljusförhållanden för att se och läsa.

För att korrigera detta används läsglasögon, eller kombinerade glasögon såsom progressiva eller bifokala glasögon. Det vanligaste idag är att man korrigerar sin syn med progressiva glasögon. De ger focus på olika avstånd och man slipper då byta mellan ett par läsglasögon och ett par avståndsglasögon. Här har vi sett att ju yngre man är när man börjar med progressiva glasögon ju lättare är det att anpassa sig till dem.

På Optiker Almå har vi många olika lösningar och alternativ till alla presbyoper. Vi kan ”skräddarsy” dina progressiva glasögon efter dina behov. T.ex. kan vi ge dig progressiva glas med ett bredare avståndsfält, läsfält eller mellanfält(bildskärm). Välj vilket som passar dig och dina behov bäst helt enkelt. Vi kan också erbjuda rumsprogressiva eller närprogressiva glasögon.

Jobbar man vid bildskärm mer än 1 timme per dag har man rätt till en synundersökning för att undersöka om det finns behov för ett par terminalglasögon/bildskärmsglasögon. Läs mer om det här under Synergonomi.