Torra ögon

Problem med torra, rinnande eller irriterade ögon?

Upplever du problem med ögon som skaver, svider, rinner, kliar eller bränner? Känns ögonen trötta och torra? Då kan det vara så att tårfilmen i ögat har kommit i obalans eller att man har fått stopp i tårkanalerna. Tårfilmen förhindrar att ögat torkar ut och spelar en viktig roll i ögats försvar mot infektioner. Om man fått problem med tårfilmen får man problem med ögonen och synskärpan. Med tåranalys kan man komma till botten med problemen och hitta den bästa lösning för gemene man.
I tåranalysen ingår en komplett synundersökning.

Besvären beror antagligen på en eller flera orsaker:

  • För lite tårvätska
  • Rubbningar i tårvätskans sammansättning
  • Arbetsmiljön t.ex. bildskärmsarbete, dåliga ljusförhållanden
  • Torr eller dammig luft
  • läkemedelsbiverkningar
  • Sjukdom t.ex. reumatiska sjukdomar
  • åldern
  • Stopp eller inflammation i tårkanalerna.
  • ögonlockens fysiologi/utseende
  • Fel styrka på glasögonen

Specialisterna hittar en behandling anpassad till dina ögon

Det kan vara att man behöver ögondroppar, ögonsalva eller gel till natten. Kosttillskott med Omega 3 samt rengörings- och värmebehandlingsprodukter har också visat god effekt beroende på vilka besvär man har. Behandling med E-eye har också visat god effekt hos många patienter och kan ge en mer långvarig lindring. Vid behov och onormala förändringar skickar man remiss till ögonläkare.

Ring och boka tid för tåranalys hos våra specialister Catharina och Susanne.