ISO Certifiering

Optiker Almå AB är certifierad genom Synologen AB enligt ISO 9001:2015 (Ledningssystem för Kvalité-Krav). Det är den enda optikerkedjan som är ISO certifierad.

Standard ISO 9001 är ett ledningssystemstandard för verksamhetsprocesser i ett företag eller organisation. Den är världens mest använda standard.

Fördelar att arbeta efter en standard:

  • Engagerar ledningen
  • Förbättrar affärsprocesser
  • Effektiviserar verksamheten
  • Uppmuntrar till intern kommunikation och extern kommunikation.
  • Ökar kundtillfredsställelsen
  • Förbättrar möjligheten att vinna upphandlingar
  • Stärker varumärket.

De kliniska avsnitten i systemet bygger på Optikbranschens kvalitetsnorm som utkräver att man genomfört ett godkänt kunskapstest. ISO-certifieringen ger oss en kvalitetsstämpel och även konkurrensfördelar i samband med upphandlingar, där det i många fall är ett krav för att kunna lämna offerter. Kvalitet och nöjda kunder är något vi brinner för, därför strävar vi efter en ständig förbättring.