FILTER-Glas från Multilens

Multilens har flera specialanpassade synhjälpmedel, bl.a. har de filterglas, ML Filter, för olika ändamål. Samtliga ML Filter har 100% blockering av UV-ljus under 400 nm.

Fördelar med ML filter är:

  • Förhöjd synkomfort: Blockering av nästan allt blått ljus.
  • Ökad kontrast: Reducering av den del av ljuset som är störande.
  • Bättre ögonskydd: Blockerar Uv ljus samt blått ljus.

ML Filter är en specialfärgning som reducerar mängden blått ljus som når ögat. De finns i ett antal olika varianter. För att användas i starkt solljus är ett extra polariserande filter att rekommenderas ovanpå ML Filtret, då blir de som ett par solglasögon.

ML FILTER FÖR NORMALSEENDE OCH SYNSVAGA

ML Filter 400 – Svagt färgad lins som för de flesta upplevs komfortabel och avslappnade. Absorberar en del av ljuset upp till 420 nm.

ML Filter C1 – Låter en del av det blå ljuset passera för att behålla ett så naturligt färgseende som möjligt. Blockerar ca 80% av allt ljus under 450 nm.

ML Filter 450 – Klart gul lins som absorberar det kortvågiga violetta ljuset. Allmänt kontrasthöjande. Absorberar allt ljus under 450 nm.

ML Filter 500 – Släpper igenom en liten del av det blå ljuset för att förstärka färgseendet. Blockerar ca 95% av allt ljus under 500 nm.

ML Filter 511 – Absorberar allt blått ljus. Snygg orange färg. Bekväm lins för de flesta. Absorberar allt ljus under 511 nm.

ML Filter 527 – Absorberar förutom allt blått ljus även en del av det gröna ljuset. Kan upplevas som för stor färgpåverkan för normalseende. Absorberar allt ljus under 527 nm.

ML FILTER FÖR SYNSVAGA

ML Filter 550 – Klart röd lins som främst används till synsvaga patienter med t.ex. Retinitis Pigmentosa. Absorberar allt ljus under 550 nm.

ML Filter 585 – Mörkröd lins som oftast används vid akromatopsier. Absorberar allt ljus under 585 nm.

ML FILTER FÖR MÖRKERKÖRNING

ML Filter LLR – LED Light Reduction – Svagt gulfärgad lins som absorberar kortvågigt blått ljus med fokus på att reducera bländning från strålkastare med LED-teknik samt öka komforten vid datorarbete.

ML FILTER FÖR MIGRÄN

ML Filter 41 – ML41 är ett rosa filter som har visat sig ge ökad komfort för många patienter. Det kan reducera symptom på migrän eller visuell stress, särskilt för patienter med synrubbningar efter hjärntrauma. Reducerar visuella symptom vid blefarospasm.