Myopikontroll – Bromsa närsyntheten

I dagens digitala informationssamhälle använder vi våra ögon mycket mer på nära håll, vilket resulterar i att närsyntheten kraftigt ökar bland befolkningen. Bristen på dagsljus i och med ökad inomhusvistelse i kombination med att vi bor i mer tätbebyggda städer har också visat stor betydelse. Närsynthet i sig låter inte så illa, men tyvärr finns det flera följdsjukdomar som kan drabba närsynta ögonen och risken ökar ju starkare dioptristyrkor man får på sina glasögon.

Till exempel, en person som har -6.0 dioptrier har 41 ggr större risk att få förändringar i macula (gula fläcken) jämfört med en rättsynt person, samt 21 ggr större risk att få näthinneavlossning. Glaukom(grönstarr) och katarakt(gråstarr) är andra ögonsjukdomar som ökar i risk att drabbas av om man är närsynt.

För att förebygga detta är det viktigt att så tidigt som möjligt försöka bromsa närsyntheten. Ungdomar med en eller två närsynta föräldrar bör optikern göra regelbundna kontroller på för att följa deras myopiutveckling. Märker man att närsyntheten kontinuerligt ökar bör man avväga myopikontrollerande behandling.

Riskfaktorer för myopi: Etnicitet, ålder, ärftlighet, höga dioptristyrkor, ögats längd, dåligt binokulärseende, dåliga ljusförhållanden, för lite utomhus vistelse och för mycket närarbete kan vara bidragande orsaker till ökad närsynthet.

Det finns olika behandlingsmetoder för att bromsa myopiutvecklingen:

Linser är det effektivaste sättet att bromsa myopiutvecklingen. Studier har visat att i vissa fall så kan så mycket som 50 % av närsynthetsutvecklingen reduceras med linser. Det finns speciellt framtagna myopikontrollerande kontaktlinser för barn och ungdomar.

MiSight som är en endagslins från Cooper Vision. Den är lätthanterlig och hygienisk att använda och så tunn att den knappt känns i ögat.

Orto-K linser är stabila linser (hårda linser) som man sover med och sen så går man linsfri dagtid. Denna lins har visat sig ha en mycket bra bromseffekt på myopiutvecklingen.
Läs mer om Orto-k under speciallinser.

Glasögonglas som är lite svagt progressiva, t.ex. Zeiss Digital Lenses, är framtagna för att avlasta ögonen vid mycket närseende, vilket också bromsar myopiutvecklingen. Denna behandling är ej lika effektiv som linsbehandling.

Låg dos av Atropin – finns ej i Sverige som behandlingsmetod.

Utomhusvistelse minst 2 timmar/dag i dagsljus har också en bra bromseffekt.

Begränsa skärmtiden för era barn – något som alla föräldrar bör tänka på.
Vi rekommenderar regelbundna synundersökningar för barn, för att så tidigt som möjligt fånga upp eventuell närsynthet och sätta in myopikontrollerande behandling.

Optiker Almå rekommenderar årliga kontroller för barn, samt undersökning vart annat år för vuxna.