Ögonhälsoundersökning

Vi på Optiker Almå har specialiserat oss på ögonhälsoundersökning. Det är en utökad undersökning där vi först gör en noggrann anamnes, refraktion, preliminära tester, inspektion i biomikroskop, tryckkontroll samt kontroll av ögonmusklerna och ögonens samarbete.

Man gör en synfältsmätning i vår Octupus 600, tar OCT bilder, (OCT är en teknik som återger ögats vävnader), samt Fundus-foto som är en bild på näthinnan. Resultaten av alla mätningarna ger oss chansen att i ett tidigt stadium upptäcka ögonsjukdomar. Vår optometrist som är specialutbildad på att diagnostisera ögonsjukdomar sammanställer resultaten och vid misstanke om patologiska förändringar skickas en remiss vidare till ögonläkare för utredning.

Ögonsjukdomar som kan upptäckas kan vara AMD (åldersförändringar i gulafläcken), glaukom (grönstarr), katarakt (gråstarr), diabetes, hypertoni (högt blodtryck) samt näthinneavlossning.

Det är viktigt att så tidigt som möjligt upptäcka ögonsjukdomar, upptäcks de i tid kan synen oftast bevaras. Många ögonsjukdomar är ärftliga så hör efter i släkten om det finns någon som drabbats. Vi rekommenderar alla över 50 år att regelbundet göra en ögonhälsoundersökning. Undersökningen tar ca 1 timme.

Välkommen att boka en ögonhälsoundersökning!