Postcovid synundersökning

Ortoptisk synundersökning för postcovidsyndrom

Har du trötta ögon och svårt att fokusera? Känner du obehag när omgivning eller saker rör sig runt omkring dig? Då kan det vara så att du lider av något som kommit att kallas postcovidsyndrom.

Många patienter upplever dessa problem efter sin sjukdom vid närarbete:

 • Ansträngande / koncentrationssvårigheter/smärta på nära håll?
 • Får du huvudvärk /ögonvärk eller blir trött vid läsning eller närarbete?
 • Läser långsamt/svårt att komma ihåg vad du läst?
 • Ser du dubbelt vid läsning eller närarbete?
 • Tycker du att orden rör sig eller flyter omkring när du läser?
 • Går texten in och ur focus när du läser?
 • Tappar du bort dig i texten/ måste läsa om raderna?

 

Upplever problem vid någon eller flera av dessa vardagssysslor:

 • Att åka bil
 • Gå och handla
 • Titta på TV
 • Jobba framför datorn
 • Gå i skogen

Många upplever även dessa symtom:

 • Ljuskänslighet
 • Yrsel
 • Balansstörningar
 • Ljudkänslighet
 • Huvudvärk som förvärras under dagen

 

Vid en postcovid synundersökning som är en slags ortoptisk synundersökning, undersöker vi ögonens samsyn, så som blickriktningar i olika lägen. Ackommodationen, dvs ögonens förmåga att ställa om och fokusera på olika avstånd. Konvergensen, dvs ögonen förmåga att titta så nära som möjligt utan det blir dubbelt. Vergenser, dvs ögats muskelkraft på lång respektive nära håll. Vi undersöker vestibulo-okulärreflexen och tittar även på optic flow.

Vi ordinerar glasögon som passar dig bäst och tittar även på färgfilter som kan avlasta ögonen. I de flesta fall ordinerar vi även ortoptisk träning, som är en typ av rehabilitering av ögonen. Ortoptisk träning ger oftast minskade symtom och man ser en förbättring av synen och dess funktioner.

Vid misstanke på patologiska förändringar skickas en remiss vidare till ögonläkare.

En postcovid synundersökning tar drygt en timme och utförs av vår optometrist Therese Westerlund.
Bokas via telefon 013-136070.