Speciallinser

Orto-K

Orto K linser kan tillpassas på närsynta patienter. De kallas även för Dreamlite-linser. Det är en lins som man sover med och på morgonen tar man ur linsen, och sen är man linsfri hela dagen.

Dreamlite nattlinser är stabila, syregenomträngliga kontaktlinser. Med hjälp av deras specialtillpassade form omformas den centrala delen av hornhinnan, så att den tillfälligt tar bort ditt synfel. Förändringen av hornhinnan är reversibel vilket innebär att om man inte sover med linserna, kommer hornhinnas form återgå till sin ursprungliga form. Denna metod har visat sig vara effektiv mot att bromsa närsynthet. Man ska dock ha i åtanke att hornhinnan varierar från person till person, och därför är det ej möjligt att till 100 % förutse hur mycket en viss närsynthet kan minska eller hur länge effekten varar under dagen.

Kontakta oss för mer information.

Minisclerala linser

One-fit är den minsta och tunnaste minisclerala linsen som finns att tillgå på marknaden. Den har hög syregenomsläpplighet för att bibehålla långvarigt ögonhälsa. Linsens diameter är 14,9 och linsen sträcker sig över hela hornhinnan och vilar på konjuktivan med ett vätskeskikt under hela linsen.

Minisclerala linser är bra för patienter:

  • Som inte får en stabil syn med mjuka kontaktlinser.
  • Intolerans mot mjuka eller formfasta kontaktlinser.
  • Stor corneal astigmatism eller större ametropi.
  • Oregelbunden cornea.
  • Torra ögon.
  • Efter Lasik/Lasek eller andra operationer.

Stabila linser

Stabila linser (hårda linser) från Enseyes är en topografitillpassad stabil lins. Linsens parametrar beräknas utifrån topografiska mätningar. Man gör en topografisk mätning av ögat i vår topograf och beställer linserna efter dina parametrar. Den asfäriska baksidan av linsen är nästan identisk med hornhinnans naturliga form, vilket ger en optimal komfort. Stabila linser ger en bra syregenomsläpplighet till ögat vilket är fördel för patienter med torra ögon. De passar även patienter med keratokonus och med stor corneal astigmatism samt intolerans mot mjuka linser. Linserna bytes 1 gång per år.

Vid nytillpassning av speciallinser skall man vara linsfri i minst 3 dagar innan besöket.

Välkommen att boka tid.