Synundersökning

Synen spelar allt viktigare roll i vårt digitaliserade informationssamhälle. Behovet är stort av att kunna se bra både på nära håll, så som datorer, läsplattor och smartphones, men även se bra i trafiken och på TV. Många upplever att de har god synskärpa men synen ändrar sig ofta långsamt och flertalet kan med hjälp av glasögon eller kontaktlinser få ett mycket bättre seende.

På Optiker Almå strävar vi efter att göra grundliga och noggranna synundersökningar enligt optikerförbundets kvalitetsnorm. Personalen utbildas kontinuerligt för att vara uppdaterade med den senaste utrustningen och tekniken. Vår spetskompetens gör att man alltid får den bästa synundersökningen hos oss.

Optiker Almå utför olika synundersökningar inom flera specialområden. Tåranalys. Ögonhälsoundersökning, Samsynundersökning och ortoptisk synundersökning. Minst 40 min sätts upp för varje enskild patient och 60 min vid utökad synundersökning. Läs mer om de olika undersökningarna i vänstermenyn.

Vi har specialanpassade glas för alla olika situationer. Beroende på livsstil, fritidsintressen, arbetsmiljö. Genom noggrann anamnes diskuterar vi fram det bästa alternativet och rekommenderar vilket glas som är lämpligast just för dig.

Våra legitimerade optiker och ortoptister är välutbildade och fortbildas kontinuerligt. Vår styrka är vår kompetens. Vi tar alltid hand om patienten på bästa sätt.