Synundersökning

Synen spelar allt viktigare roll i vårt digitaliserade informationssamhälle. Behovet är stort av att kunna se bra både på nära håll, så som datorer, läsplattor och smartphones, men även se bra i trafiken och på TV. Många upplever att de har god synskärpa men synen ändrar sig ofta långsamt och flertalet kan med hjälp av glasögon eller kontaktlinser få ett mycket bättre seende.

Optiker Almå utför olika synundersökningar inom flera specialområden.

  • kontaktlinsundersökning
  • tåranalys
  • ögonhälsoundersökning
  • samsynundersökning
  • ortoptisk synundersökning

Minst 60 min sätts upp för varje enskild patient. Läs mer om de olika undersökningarna i vänstermenyn. Genom noggrann anamnes diskuterar vi fram den bästa synlösningen som är lämpligast just för dig.

Våra undersökningar är alltid grundliga och utförs på plats av våra erfarna legitimerade optiker enligt optikerförbundets kvalitetsnorm. Personalen utbildas kontinuerligt för att vara uppdaterade med den senaste normen och tekniken. Vår spetskompetens gör att du alltid får den bästa synundersökningen hos oss.