Tåranalys & E-eye

Tåranalys synundersökning

För den med problem med torra, rinnande, grusiga eller irriterade ögon.

Upplever du problem med ögon som skaver, svider, rinner, kliar eller bränner? Känns ögonen trötta, grusiga och torra? Hjälp finns att få. Boka tid för en synundersökning med tåranalys.

När man gör en tåranalys utför optikern en grundlig anamnes och ser över glasögonstyrkorna, då torra/grusiga ögon ibland kan förvärras om det är fel styrkor på glasögonen. Man undersöker produktionen av tårmängden och kontrollerar även meibomskörtlarna som producerar oljan till tårfilmen. Ibland kan det vara så att tårfilmen i ögat har kommit i obalans eller att man fått stopp i tårkanalerna. Våra specialister gör därför en noggrann undersökning i biomikroskopet och kontrollerar ögats anatomi.

Tårfilmen förhindrar att ögat torkar ut och spelar en viktig roll i ögats försvar mot infektioner. Om man får problem med tårfilmen får man också problem med ögonen och synskärpan. Med en tåranalys kan man komma till botten med problemen och hitta den bästa lösning för den enskilde patienten.

Välkommen att ringa 013-136070 för att boka tid hos våra specialister Catharina och Susanne.

E-Eye behandling

Ljusbehandling för torra ögon

Torra, rinnande, grusiga samt röda ögon går numera att behandla med en ljusbehandling så kallad E-Eye. Behandlingen är en medicinskt testad, godkänd och smärtfri metod. Metoden innebär att man med ett speciellt ljus stimulerar nerven till meibomskörtlarna som i sin tur producerar olja till tårvätskan. Resultatet av behandlingen gör att man får ett bättre flöde av olja och ögonen känns behagligare och inte lika torra.

Innan behandlingen får man träffa en ögonläkare för en undersökning och konsultation/bedömning. Anser ögonläkaren att behandlingen skulle kunna hjälpa, så påbörjas den direkt. Behandlingen utförs i tre omgångar och varje behandlingstillfälle tar 15 ca min.

Studier visar att effekten av behandlingen kan bibehållas upp till tre år. Av de som genomfört behandlingen upplever 80% en förbättring eller blir helt symptomfria.

För mer information samt bokning av läkarundersökning och behandling, ring oss på 013-136070.