Tillpassning av synhjälpmedel

Optiker Almå har specialiserat sig på synhjälpmedel.

Vid utprovning av synhjälpmedel börjar man alltid med en grundlig synundersökning och tar fram de bästa glasögonen för patienten, därefter visar man de olika hjälpmedlen som finns att tillgå. Vi tillhandahåller förstoringsglas med och utan lampa, luppar för olika ändamål.

Det finns olika ML-filterglas som kan öka kontrasten och sålla bort olika ljuslängder. Dessa filterglas finns både som fit-over (glasögon som man sätter ovanpå sina egna glasögon) och som clip-on, samt som färgfilter i sina egna glasögon.

ML-Filters egenskaper är framför allt:

  • Öka kontrasten och därmed öka möjligheten att se detaljer, läsa och urskilja saker i omgivningen.
  • Det tar även bort störande ljus (främst blått) och därmed blir det lättare och man får ett bekvämare seende.

Filterglasen kan även kombineras med polariserande filter vilket även tar bort blänk horisontellt.

Det finns speciella filterglas för personer med mycket migrän. Dessa bländar av det skarpa ljuset som kan utlösa migrän samt dämpar ljusinflödet under migränen.

Vi tillpassar även kontaktlinser för synsvaga som t.ex. färgade kontrasthöjande linser för retinitis pigmentosa, AMD och även kosmetiska linser efter vissa operationer.

Vid undersökningen får man alltid prova de olika alternativen och vissa synhjälpmedel kan man få låna hem.

Välkommen att boka en tid!