Ögonhälsa allmänt

Att noggrant undersöka sina ögon för att tidigt upptäcka ögonsjukdomar är en viktig faktor av den allmänna hälsan. Vid en ögonhälsoundersökning kan man upptäcka flera olika ögonsjukdomar som till exempel:

 • Katarakt (grå starr) – Linsen i ögat blir grumling och synen blir disig.
 • Glaukom (grön starr) – Synnervstrådarna i ögat förtvinas långsamt och synfältet minskar.
 • Näthinneavlossning – Näthinnan lossnar från ögat innervägg. Snabb behandling krävs.
 • Iriter (regnbågsinflammation) – Inflammation i ögats främre delar, behandling krävs.
 • Glaskroppsgrumlingar – Grumlingar i ögats glaskropp
 • Diabetes – Blodkärl som läcker och nykärlsbildningar kan upptäckas.
 • Högt blodtryck – Stasade blodkärl och ojämna blodkärl kan ses.

Det är viktigt vid en synundersökning att man uppger vilka andra sjukdomar man lider av då flertalet kan påverka ögonen, som exempelvis:

 • Diabetes kan leda till diabetesretinopati, dvs blödningar och nykärlsbildningar i ögat samt att synskärpan kan variera under dagen.
 • Högt blodtryck kan ge infarkter som ger defekter på synfältet och små proppar som kan leda till blödningar i ögat. Blodtryckssänkande mediciner kan även ge torra ögon.
 • Högt kolesterol ökar risken för proppar i ögonen och kan ge permanenta synproblem av olika grader, samt att det även kan ge blödningar, svullnader och kärlväxt.
 • Reumatiska sjukdomar kan ge torra ögon och även kliande och svidande ögon. Inflammationer i hornhinnan av olika grader kan uppstå, även återkommande iriter.
 • Sjukdomar som påverkar sköldkörteln kan ge förändringar i ögonlockens vävnader, samt att nerver kan hamna i kläm och ögonmusklerna kan drabbas vilket kan leda till smärta då man rör ögonen.
 • Multipel skleros (MS) kan ge en inflammation i synnerven, så kallad optikusneurit. Vilket leder till dimsyn. 50% av MS-patienterna får det som första symtom. Patienterna kan även uppleva värk bakom och på ögat. Vissa MS-patienter kan även på nystagmus vilket är ofrivilliga ögonrörelser av ögat.
 • Antidepressiva läkemedel kan ge biverkningar så som suddig syn, svårt att ackommodera dvs ställa om synen på olika avstånd, dubbelbild och torra ögon.

En grundlig anamnes (genomgång av det allmänna tillståndet) är därför viktigt vid en synundersökning.